PDFPrintE-mail

14 พ.ย. 57 รับและส่งเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2557
รับและส่งเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ ท่าอากาศยานขอนแก่น
กำหนดจะเสด็จฯ ไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BENUMBER ONE ของจังหวัดชัยภูมิ