PDFPrintE-mail

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) กับ ผอ.ธนาคารออมสิน เขต1

วันนี้(11ก.ย.2558)เวลา13.30น.

พล.ต.ต.จิตรจรูญ ศรีวนิชย์ ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น

พร้อมด้วย รองผบก.ฯ และผู้จัดการสหกรณ์ฯ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU)

กับนางสาวกุสุมา ตันติบัญชาชัย ผอ.ธนาคารออมสิน เขต1(ผู้รับมอบอำนาจจากธนาคารออมสิน)

เพื่อเป็นการร่วมข้อลงแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการเงิน ระหว่างธนาคารออมสินกับสหกรณ์ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น

อันจะเป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัดต่อไป

ณ ห้องประชุุมชั้น2 ภ.จว.ขอนแก่น