PDFPrintE-mail

ตรวจเยี่ยมสถานีตำรวจภูธรหนองเรือ

วันที่ 21 ส.ค.2558 เวลา09.30น.

พล.ต.ต.จิตรจรูญ ศรีวนิชย์ ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น

ตรวจเยี่ยมสถานีตำรวจภูธรหนองเรือ พบ พ.ต.อ.ธนาวัชร ดีบุญมี ผกก.ฯ,รอง ผกก.ฯ

พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ปฏิบัติหน้าที่ึ จึงได้กำชับการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา/ตร.

ให้เข้มงวดการตั้งจุด .43 มั่นคงและการออกตรวจหาข่าวในสถานการณ์ปัจจุบัน ,

ห้ามเจ้าหน้าที่ตำรวจยุ่งเกี่ยวกับการพนัน/ยาเสพติด/การค้ามนุษย์และอบายมุขทุกประเภทโดยเด็ดขาด

กำชับให้ตำรวจทุกนายมีวินัยในการใช้จ่าย/มีการวางแผนที่ดี เพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาภาระหนี้สินต่อไป