PDFPrintE-mail

ร่วมประชุม/แบ่งปันข้อมูล เพื่อประโยชน์ในการบูรณาการณ์ด้านการข่าว

วันที่ 20 ส.ค.2558 เวลา13.30น.

พล.ต.ต.จิตรจรูญ ศรีวนิชย์ พร้อมด้วย พ.ต.อ.สุภากร คำสิงห์นอก,พ.ต.อ.จีราวัฒน์ คงกระพันธ์ รอง ผบก.ฯ

ได้เชิญเจ้าหน้าที่ด้านการข่าวของแต่ละหน่วยงานในจังหวัดขอนแก่น จำนวน 14 หน่วย

ร่วมประชุม/แบ่งปันข้อมูล เพื่อประโยชน์ในการบูรณาการณ์ด้านการข่าวระหว่างหน่วยงาน

ให้สอดคล้องกันสถานะการณ์ในปัจจุบัน เพื่อป้องกัน ระงับ ยับยั้ง การก่อเหตุการณ์รุนแรงต่อชีวิต

และทรัพย์สินของประชาชนต่อไป ณ ห้องประชุมชั้น2 ภ.จว.ขอนแก่น