PDFPrintE-mail

ประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงวาระการปฏิรูปที่สำคัญของสภาปฏิรูปแห่งชาติ

วันที่ 20 ส.ค.2558 เวลา09.00น.

พล.ต.ต.จิตรจรูญ ศรีวนิชย์ ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น

เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงวาระการปฏิรูปที่สำคัญของสภาปฏิรูปแห่งชาติ

ผ่านระบบ(Video conference)

โดยมี นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการฯ,ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,ผู้แทนภาคธุรกิจภาคเอกชน

และผู้แทนภาคประชาชน เข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องดอกคูณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น